Munch Manship Quartet – North Wales Jazz Night

Munch Manship Quartet – North Wales Jazz Night

Bringing together four North West musicians with phenomenal pedigrees, the Munch Manship Quartet is a swinging, melodic outfit that evokes the hard bop bands of the 50s and 60s, with a varied programme including some choice ballads and Latin numbers.

A renowned saxophonist and flautist, MUNCH MANSHIP originated from the North East and moved to London in the early 1970s before establishing himself in Manchester as one of the foremost players in the region.

Across an illustrious career he has played with artists including Johnny Mathis, Shirley Bassey and Roy Orbison, while his orchestral and TV credits include working with Ronnie Hazlehurst, Alyn Ainsworth, Sir Charles Groves, the BBC Radio Big Band, the Granada TV Orchestra (performing at many BAFTA awards ceremonies), the Liverpool Philharmonic and the Halle Orchestra.

In a jazz setting, Munch has played alongside many international stars such as Ronnie Scott, Bobby Shew, Buddy Miles, Jimmy Bruno, Jim Mullen, Don Weller, John Etheridge, Kenny Baker and Humphrey Lyttelton, and is well-known to jazz club audiences around the North West and beyond.

On Keyboards, PAUL KILVINGTON has toured extensively in Europe, Australia, Japan, Hong Kong, the Middle East and North Africa. A first-choice pianist for many bands and visiting jazz stars, Paul has performed with Bob Mintzer and Branford Marsalis, and joined Jack Jones on his last two UK tours, playing many renowned venues including the London Palladium.

DAVE LYNANE (double bass) has been the kingpin of many of the country’s finest rhythm sections and is considered in many circles as the ultimate professional. His jazz pedigree in on a par with anyone, working with the legendary Maynard Ferguson for several years, while past players who have called on his services are Barney Kessell, Tal Farlow, Johnny Griffin, Mundell Lowe and Eddie Lockjaw Davis.

With over forty years’ professional experience as a drummer and percussionist, DAVE HASSELL has worked with many of Britain’s leading jazz musicians as well as American greats such as Charles McPherson, Barney Kessell, Tal Farlow, Al Grey, Clark Terry, Joe Newman, Art Farmer and Dr John to name a few, and is also one of the UK’s foremost authorities on Latin American music.

Gan ddod â phedwar o gerddorion y Gogledd Orllewin ynghyd ag achau rhyfeddol, mae Pedwarawd Munch Manship yn wisg swynol, swynol sy’n dwyn sylw at fandiau caled y 50au a’r 60au, gyda rhaglen amrywiol yn cynnwys rhai baledi a rhifau Lladin.

Yn wreiddiol o sacsoffonydd a ffleiddiwr daeth MUNCH MANSHIP o’r Gogledd Ddwyrain a symudodd i Lundain yn gynnar yn y 1970au cyn sefydlu ei hun ym Manceinion lle mae wedi sefydlu ei hun fel un o’r chwaraewyr mwyaf blaenllaw yn y rhanbarth.

Ar draws gyrfa ddisglair mae wedi chwarae gydag artistiaid gan gynnwys Johnny Mathis, Shirley Bassey a Roy Orbison, tra bod ei gredydau cerddorfaol a theledu yn cynnwys gweithio gyda Ronnie Hazlehurst, Alyn Ainsworth, Syr Charles Groves, BBC Radio Big Band, Granada TV Orchestra (perfformio mewn sawl seremoni wobrwyo BAFTA), Cerddorfa Ffilharmonig Lerpwl a Cherddorfa Halle.

Mewn lleoliad jazz, mae Munch wedi chwarae ochr yn ochr â nifer o sêr rhyngwladol fel Ronnie Scott, Bobby Shew, Buddy Miles Jimmy Bruno, Jim Mullen, Don Weller, John Etheridge, Kenny Baker a Humphrey Lyttelton, ac mae’n adnabyddus i jazz cynulleid faoedd clybiau o gwmpas Gogledd Orllewin a thu hwnt.

Ar Allweddellau, mae PAUL KILVINGTON wedi teithio’n helaeth yn Ewrop, Awstralia, Japan, Hong Kong, y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica. Yn bianydd dewis cyntaf ar gyfer nifer o fandiau a sêr jazz sy’n ymweld, mae Paul wedi perfformio gyda Bob Mintzer a Branford Marsalis, ac ymunodd â Jack Jones ar ei ddwy daith olaf yn y DU, gan chwarae nifer o leoliadau enwog gan gynnwys y London Palladium.

Mae DAVE LYNANE (bas dwbl) wedi bod yn rhan annatod o lawer o adrannau rhythm gorau’r wlad ac fe’i hystyrir mewn llawer o gylchoedd fel y gweithiwr proffesiynol pennaf. Mae ei jazz pedigri yn gyfartal ag unrhyw un, gan weithio gyda’r chwaer chwedlonol Maynard Ferguson am nifer o flynyddoedd, tra bod Barney Kessell, Tal Farlow, Johnny Griffin, Mundell Lowe ac Eddie Lockjaw Davis yn chwaraewyr blaenorol.

Gyda dros ddeugain mlynedd o brofiad proffesiynol fel drymiwr ac offerynnwr taro, mae DAVE HASSELL wedi gweithio gyda nifer o gerddorion jazz mwyaf blaenllaw Prydain yn ogystal â phobl Americanaidd fel Charles McPherson, Barney Kessell, Tal Farlow, Al Gray, Clark Terry, Joe Newman, Celf Farmer a Dr John i enwi ond ychydig, ac mae hefyd yn un o brif awdurdodau’r DU ar gerddoriaeth America Ladin.